CCS

Med Klimaaftalen fra 2020 blev det politisk besluttet, at vælge CCS som en afgørende teknologi til at indfri Danmarks klimamål.

70% i 2030
Allerede om få år - i 2030 - skal Danmark reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i forhold til udledningsniveauet i 1990.
110% i 2050
I 2050 skal Danmark have reduceret udledningen af CO2 med 110%. For at nå det klimamål, bliver der brug for store mængder negative emissioner. Her bliver CO2 lagring helt afgørende.

CCS er kort for 'Carbon Capture and Storage'. På dansk kalder vi CCS for 'fangst og lagring af CO2'

CO2 indfanges typisk fra store industrielle punktudledere, som er vanskelige at omstille på kort sigt. Det kan være fra afbrænding i kraftvarmeværker, affaldsvarmeværker, cementproduktion, olieraffinering og biogasanlæg.  

Den indfangede CO2 fordråbes så den får en flydende form. Det gør det nemmere at transportere CO2 fra punktkilden til et geologisk lager i undergrunden på land eller på havet. Transporten af CO2 sker med skib, i lastbil eller via rørledning.

I det geologiske lager pumpes CO2 ned i dybe underjordiske sandlag gennem boringer. CO2 lageret ligger typisk i en kilometers dybde eller mere. Her bliver CO2 blandet med saltvand i små hulrum mellem sandkornene. Tykke lerlag over sandlaget forsegler lageret sikkert, så COen ikke undslipper.  

For at holde øje med den nedpumpede CO2 i lageret, igangsætter man et omfattende moniteringsprogram som både består af seismiske målinger og observationsbrønde så snart lageret tages i brug.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.