fallback


CarbonCuts vil skabe en grønnere fremtid ved at lagre CO2 i undergrunden

Vi vil bidrage til Parisaftalens mål om at begrænse temperaturstigningen til max 1,5 grader Celcius

Vi vil lagre indfanget CO2, der ellers ville blive udledt til vores atmosfære til skade for klimaet

Vi vil bygge et dybt geologisk lager og sende den indfangede CO2 retur til de underjordiske lag den oprindeligt kom fra

Der er mange fordele ved at lagre CO2  

Stor klimaeffekt

Store mængder CO2 kan gemmes væk, fordi CO2 fylder meget lidt når vi lagrer den i geologiske strukturer tusind meter under jorden.

Permanent løsning

Den CO2 vi lagrer geologisk vil være forseglet og beskyttet af tykke lerlag. Over tid vil CO2 mineralisere og blive til sten.

Kendt teknologi

CO2 lagring er en kendt og sikker teknologi, der har været anvendt i flere årtier.

Hjælp til tungindustrien

Nogle industrier kan ikke omstilles på kort sigt. Men de kan reducere deres største CO2 udledninger ved at indfange CO2 og sende det ned i et geologisk lager.

Negative emissioner

Når vi lagrer biogent CO2 geologisk skaber vi negative emissioner. På den måde stopper vi ikke bare udledning, men vi fjerner ligefrem mere CO2 end der udledes.

Ofte stillede spørgsmål

Er CO2 farligt?

CO2 er ikke farligt i sig selv. Klimaskaden som CO2 forårsager, sker når CO2 ophober sig i for store mængder i vores atmosfære, og derved holder på varmen på vores klode. Udvinding og afbrænding af fossile brændsler har skubbet Jordens naturlige CO2-kredsløb ud af balance. Fangst og lagring af CO2 (CCS) kan hjælpe med til at genoprette balancen.

Hvorfor skal vi lagre CO2 på land?

Det er væsentligt billigere at lagre CO2 på land (onshore) end til havs (offshore), og dermed får flere CO2 udledere råd til at komme af med deres CO2

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.