fallback


CarbonCuts lagrer CO2
for at bremse den
globale opvarmning

Vi vil bidrage til Parisaftalens mål om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader Celcius

Vi vil lagre indfanget CO2 der ellers ville være udledt til vores atmosfære

Vi vil bygge et dybt geologisk lager og dermed returnere CO2 til de underjordiske lag det oprindeligt kom fra

Fordele ved et geologisk CO2 lager

Stor klimaeffekt

Store mængder kan gemmes væk, da CO2 fylder meget lidt når det lagres geologisk tusind meter under jorden.

Permanent løsning

CO2 der lagres geologisk er forseglet af tykke lerlag og mineraliseres over tid til sten.

Kendt teknologi

CO2 lagring er en kendt og sikker teknologi.

Industrielle udledere

Nogle industrier kan kun reducere deres største CO2 udledninger ved at fange og sende det ned i et geologisk lager.

Negative emissioner

Biogent CO2 der lagres geologisk skaber negative emissioner, hvilket vil sige, at vi ikke bare stopper udledning, men ligefrem fjerner mere CO2 end der udledes.

Ofte Stillede Spørgsmål

Er CO2 farligt?

CO2 er ikke i sig selv farligt. Skaden som CO2 skaber sker når den ophober sig i for store mængder i vores atmosfære, og derved holder på varmen på vores klode. Udvinding og afbrænding af fossile brændsler har skubbet Jordens naturlige CO2-kredsløb ud af balance. Fangst og lagring af CO2 (CCS) kan hjælpe med til at genoprette balancen.

Hvorfor skal vi lagre CO2 på land?

Det er væsentligt billigere at lagre CO2 på land (onshore) end til havs (offshore), og dermed får flere CO2 udledere råd til at komme af med deres CO2

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.