Ruby Projektet

Fotografi af Jonas Bonde: Guldborgsund

Landbaseret CO2 lagring i Danmark

Velkommen til Ruby-projektet, et banebrydende dansk CCS-initiativ. Vores mission er at skabe et topmoderne CO₂-lageranlæg nær Rødby på Lolland.

Ruby er placeret i en særdeles velegnet geologisk struktur, udvalgt og vurderet af Energistyrelsen  og GEUS som ideel til CO₂-opbevaring. I 2023 inviterede Energistyrelsen virksomheder til at søge om licenser til at gennemføre dybdegående undersøgelser i disse lovende områder, og vi er begejstrede for at have fået licens til at efterforske Rødby-strukturen. Det er vores mål i første omgang at lagre omkring 1 million tons CO₂ om året med potentiale for fremtidig udvidelse.

Den landbaserede geologiske struktur i Rødby er et underjordisk saltvandsreservoir, som dækker et område på 10 x 20 km og er perfekt egnet til CO₂-opbevaring. Dens strategiske placering gør det muligt at modtage CO₂ effektivt; ikke kun fra lokale kilder, men også fra det bredere Østersøområde.

Ruby-projektet er anerkendt som et flagskibsinitiativ i Danmark for geologisk CO₂-lagring, hvis mål er at sætte standarden for andre lande og regioner i deres søgen efter effektive og sikre CO₂-opbevaringsløsninger. Vær med på vores rejse mod en bæredygtig fremtid!

Sådan kan vi modtage CO2 i Rødby


CarbonCuts planlægger at oprette et robust CO₂-transport system til vores lagersted i Rødby, som inkluderer tog, rørledninger og skibe. Vores plan omfatter opbygning af effektive faciliteter til at modtage og midlertidigt opbevare CO₂ på måder, der er bæredygtige, omkostningseffektive og tilpasningsdygtige.

Vi undersøger forskellige metoder til at håndtere CO₂ i Rødby og sigter mod at være pionerer inden for Danmarks CO₂-transport og -opbevaring. Vi forventer primært, at CO₂ ankommer ad søvejen, men vi kigger også på muligheden for togtransport. Import med tog er en potentiel supplerende metode, der understøtter vores maritime strategi. Endelig kigger vi på importmuligheder med lastbil og rørledninger.

Vores maritime tilgang involverer tre muligheder for CO₂-modtagelse: 1) Skibe, der ankommer direkte ved havnekajen. 2) Skibe, der losser på en specialbygget pram nær havnen. 3) Skibe, der losser til en pram fortøjet til en bøje på havet.

De innovative pramløsninger, vi undersøger, er delvist finansieret af Den Danske Maritime Fond. Deres støtte er med til at bringe os et skridt nærmere en mere bæredygtig fremtid. Se modtageoptionerne beskrevet i den animerede illustration.

Lolland Falster er særlig egnet som
CCUS knudepunkt

Politisk velvilje og handlekraft

Vi oplever stærk opbakning fra visionære lokalpolitikere, som ser CCUS som en afgørende brik til at udbygge og etablere Lolland-Falsters som et grønt energiknudepunkt. Vi samarbejder også tæt med Business Lolland Falster.

Visionær systemtænkning

Vi får stor støtte fra kommunen, som aktivt fasciliterer integration mellem os som CCS-operatør og de øvrige aktører. Det glæder både  CO2-udledere, PtX producenter, fjernvarme-selskaber, biogasselskaber og lokalsamfundet.

Veludbygget energisystem

Lolland-Falster har allerede en veludbygget grønne elproduktion (vind og sol). Områdets fremtidige tilgang til naturgas og biogas betyder, at Lolland-Falster i stigende grad vil tiltrække virksomheder, som også får brug for en velfungerende CO2 infrastruktur.

Geografisk placering

Vores lager vil kunne modtage CO2 fra udledere i både Danmark og fra Østersø regionen. Lolland-Falsters stærke relationer til sine tyske naboer via Femern-samarbejdet er samtidigt et stærkt fundament for på sigt kunne modtage og lagre CO2 fra tyske udledere.

Havneinfrastruktur

Når Femern Bælt projektet afslutter tunnelarbejdet der udgår fra arbejdshavnen i Rødby vil havneområdet blive permanent. Havnen vil udvikle sig til en af Danmarks grønne erhvervshavne med både P2X- og vindmølleaktiviteter og CO2 import via søvejen.

Geologi

Rødby strukturen er ideel til lagring af CO2. Den er allerede anboret af to brønde og bliver nu ydermere belyst af data fra seismiske undersøgelser foretaget af GEUS. Vi er i fuld gang med egne undergrundsstudier, assisteret af GEUS eksperter.

Direkte adgang
fra Østersøen

Ruby Projektet ligger tæt på alle landene i Østersø-regionen. Særligt de lande der har ambitioner om at lagre CO2 geologisk effektivt inden for kort afstand kan indfri den ambition, fordi Ruby ligger strategisk velplaceret for Østersø-regionens lande.

Som en vigtig del af Ruby Projektet planlægger Carbon Cuts at opføre en terminal til at modtage CO2 og et mellemlager i den nærliggende havn. Hertil kan CO2 importeres via pipeline, tog eller skib. Ruby Projektet sigter mod både at lagre CO2 eller anvende den til produktion af grønne brændstoffe

I alle dele af Projekt Ruby arbejder Carbon Cuts tæt sammen med både lokale myndigheder og den lokale industri, der beskæftiger sig med at anvende CO2 i Power-to-X anlæg.

Udover den lokale og nationale betydning kan Ruby Projektet blive en betydelig bidragsyder til at bekæmpe global opvarmning, fordi projektet også kan hjælpe andre nabolande som Sverige, Polen, Finland, Estland, Letland, Litauen og Tyskland med at lagre CO2.

Store ting tager tid

2023
Vurdering

CarbonCuts foretager en grundig vurdering af geologiske og miljømæssige faktorer for at afgøre, om stedet er egnet til kulstoflagring.
Faktorer som lagerets placering, samt de geologiske formationers dybde, form og bjergartsmæssige egenskaber overvejes nøje.
Derudover skal der indhentes passende tilladelser og regulatoriske godkendelser, og interessenter skal inddrages og høres.

2026
Konstruktion

I konstruktionsfasen udføres detaljeret ingeniørarbejde, designarbejde og konstruktion for at forberede området til CO2-lagring. Dette involverer blandt andet boring af injektions- og overvågningsbrønde, samt konstruktion af infrastruktur såsom mellemlager, rørledninger og havneterminal.

2030
Drift

Når anlægget er i drift, transporteres CO2 gennem rørledninger, der forbinder modtagested og mellemlager med injektionsbrøndene. Kontinuerlig overvågning og test sikrer integriteten af ​​undergrundslageret og sporbarheden af den injicerede CO2.

kontakt@carboncuts.dk

Kontakt

Kontakt os gerne hvis du ønsker at vide mere om Ruby Projektet

Tak skal du have! Din indsendelse er modtaget!
Ups! Noget gik galt under indsendelse af formularen.

Kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Tak skal du have! Din indsendelse er modtaget!
Ups! Noget gik galt under indsendelse af formularen.
kontakt@carboncuts.dk
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.