Nyt fra Ruby Projektet

Fotografi af Jonas Bonde: Guldborgsund

´CO₂ i dybden´ - mere viden til danskerne om CCS - nu samlet på ét sted

Ruby projektet
Nyt fra Ruby
17/6/2024 9:48
Sammen med øvrige aktører inden for CO₂ fangst og lagring (CCS), har CarbonCuts deltaget i udviklingen og lanceringen af 'CO₂ i dybden´, som er en ny borgerrettet videnportal om CCS. Det er initiativtagernes ønske at give danskerne mulighed for at søge mere viden om klimateknologien CCS. Med ´CO₂ i dybden´er viden om CCS samlet ét sted - til gavn for dem der ønsker at stifte bekendtskab med teknologien helt fra bunden, og for dem der vil mere i dybden med CCS.

I de kommende år vil fangst og lagring af CO₂ (CCS) fylde mere både i gadebilledet og medielandskabet. Folketinget har nemlig besluttet, at klimateknologien skal bruges til at sænke udledningen af CO₂, hvor der er mest brug for det, for at indfri Danmarks klimamål og begrænse den globale opvarmning.

Fangst og lagring af CO₂ handler kort om at fange CO₂’en ved for eksempel affaldsforbrænding, cementfabrikker, biogasanlæg eller i andre industrier, hvor det er svært at undgå udledningen. Herefter renses og komprimeres CO₂’en til væske, hvorefter den transporteres til lagring. CO₂’en pumpes til sidst minimum 800 meter og oftest endnu dybere ned i undergrunden - enten på land, kystnært eller til havs.

"CCS kan virke komplekst, men det behøver det ikke at være. I CarbonCuts ønsker vi ,at alle danskere får mulighed for at sætte sig ind i, hvad CCS er, og det er baggrunden for, at vi sammen med den øvrige branche har skabt ´CO₂ i dybden´," siger Ken Wesnæs, adm. direktør i CarbonCuts.

Fangst og lagring af CO₂ er stadig nyt for mange borgere, derfor vil der naturligt være spørgsmål om, hvorfor der er behov for at bruge teknologien, hvordan den fungerer, og hvor og hvornår det kommer til at ske.

Et helt frisk studie fra DTU viser, at halvdelen af danskerne ikke kender noget til CO₂ fangst og lagring. Det skal vi lave om på, for CCS kommer nu, og derfor er borgerdialog og videndeling virkelig vigtig. ´CO₂ i dybden´ et konkret og vigtigt initiativ, der kan hjælpe med at øge samfundets viden om CCS", siger Ken Wesnæs.

CCS er af staten valgt som en afgørende klimateknologi, der kan levere store CO₂ reduktioner, hvor der er mest brug for det.

Derfor er en lang række offentlige og private aktører, der arbejder med fangst og lagring af CO₂, gået sammen om at skabe CO₂ i dybden. Det er en vidensplatform, der på baggrund af forskning og data fra officielle kilder og myndigheder kan give svar og skabe overblik. Partnerkredsen består både af aktører, der allerede er i gang med at fange CO₂, virksomheder med licens til at lagring og andre der håber at få myndighedslicens til at udforske undergrunden med henblik på at etablere landbaserede CO₂ lagre fem udvalgte steder i Danmark. CO₂ i dybden er ligeledes støttet af Novo Nordisk Fonden.

Kom med i dybden her og bliv klogere på fangst og lagring af CO₂.

Besøg 'CO₂ i dybden'

Om CarbonCuts

CarbonCuts, etableret i 2022, er et dansk firma med planer om at anlægge og drive ’Projekt Ruby’, et CO₂- lager ved Rødby på Lolland. Området er udpeget af den danske stat for sin geologiske velegnethed til CO₂-lagring. Energistyrelsen forventes at udstede licens til at udforske området i sommeren 2024. Med hovedkontor i Kgs. Lyngby og som datterselskab af BlueNord, der ejer en betydelig andel af DUC (Dansk Undergrunds Consortium), har CarbonCuts adgang til omfattende viden om energisektoren og den danske undergrund. BlueNords undergrundsindsigt og kapitalgrundlag styrker CarbonCuts' position som CO₂-lagringsoperatør.


Summary in English

CarbonCuts, together with a larger group of Danish CCS stakeholders, has contributed to the development and launch of 'CO₂ i dybden' - or in English ' CO₂ in Depth', a new public-facing knowledge hub dedicated to bringing more and deeper knowledge about the CCS technology to the Danes (CCS = Carbon Capture and Storage). The initiative aims to provide Danes with access to comprehensive information about CCS as a climate technology. 'CO2 in Depth' consolidates knowledge on CO2 capture and storage, catering to both beginners and those who want to dive more into the technology.

In the coming years, CCS will become increasingly prominent in public discourse and policy. The Danish government has prioritized CCS technology to reduce CO2 emissions significantly and meet national climate targets. CCS involves capturing CO2 emissions from various industries and storing them deep underground, contributing to global efforts to combat climate change.

Ken Wesnæs, CEO of CarbonCuts who plans to develop and operate the onshore CO₂ storage ´Project Ruby´ in Lolland, emphasizes, "CCS can seem complex, but it doesn't have to be. At CarbonCuts, we want all Danes to have the opportunity to understand what CCS is, and that's why we've collaborated with the rest of the industry to create 'CO₂ in Depth."

Available exclusively in Danish at this time, 'CO2 in Depth' consolidates expertise from industry leaders, providing accessible insights into CO2 capture and storage. Join us in deepening your understanding of CCS and its role in combating climate change. The initiative is supported by the Novo Nordisk Foundation.

Visit 'CO₂ i dybden'

Følg med