Investorer

Hovedinvestor

BlueNord

CarbonCuts A/S er finansieret som et spin-off fra BlueNord ASA - BlueNord.com er listet på børsen i Oslo og er stærkt engageret i Danmark med 36,8% ejerskab af Dansk Undergrunds Consortium. BlueNord erhvervede sin andel i DUC gennem en ca. 12 mia kroner aftale med Shell i 2019. Udover CarbonCuts investerer BlueNord i CCS via det store Bifrost-projekt off-shore Danmark - bifrost-ccs.com

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.